Publikacje

Książki i monografie

 1. M. Śnieżek: Safety Licensable Programmable Logic Control. Praca doktorska. Fachbereich Elektrotechnik der FernUniversität Gesamthochschule in Hagen. Hagen, 12 czerwca 1998.
 2. M. Śnieżek, W. A. Halang: Bezpieczny programowalny sterownik logiczny. Monografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. ISBN-83-7199-036-7. Rzeszów 1998.
 3. Praca pod redakcją Z. Świdra: Sterowniki mikroprocesorowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. ISBN-83-7199-106-1. Rzeszów 1999. (rozdz. 9, dodatek D1).
 4. Śnieżek M.: Wybrane problemy sterowania w domu jednorodzinnym. Nauka dla Gospodarki- MECHATRONIKA pod redakcją L. Leniowskiej, Rzeszów 2011.

Prace naukowe (czasopisma)

 1. L. Trybus, M. Śnieżek, Z. Świder: Horizontal communication of the PSW-8 multifunction controller. Control Engineering Practice Vol. 3, No. 4, pp. 513-524, 1995.
 2. L. Trybus, Z. Świder, M. Śnieżek: Sterowniki wielofunkcyjne PSW-8 wersji 3.0. Pomiary Automatyka Kontrola. marzec 1995, 60-63.
 3. Cisek J., Pelc L., Śnieżek M., Świder Z., Trybus L.: Automatyczne określanie mocy cieplnej grzejników według normy prEN 442. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. 9/1996, str. 453-460.
 4. Trybus L., Świder Z., Cisek J., Pelc L., M. Śnieżek: Pakiet ORSA - Obraz Rozproszonego Systemu Automatyki. Pomiary Automatyka Kontrola. 10/1996, str. 268-272.
 5. Halang WA, Śnieżek M, Colnaric M. Computerised controllers for safety critical medical applications. Elsevier. International Journal of Medical Informatics, vol.49, no.2, April 1998, pp.139-55. Ireland.
 6. M. Śnieżek, J. von Stackelberg: A fail safe programmable logic controller. Annual Reviews in Control Vol 27, pp. 63-72, 2003
 7. M. Śnieżek: Bezpieczna platforma sprzętowa dla aplikacji opisanych w języku FBD. Pomiary Automatyka Kontrola. styczeń 2005, 31-33.

Konferencje i sympozja naukowe

 1. M. Śnieżek: Programowalny sterownik wielofunkcyjny PSW-8 i jego symulator. Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Kraków, wrzesień 1992.
 2. L. Trybus, Z. Świder, M. Śnieżek: Flexible low-cost multifunction instrument. 2nd IFAC Symposjum SICICA ’94. Budapest, June, 1994, 293-298.
 3. Z. Świder, L. Trybus, M. Śnieżek: Graphical configuration of a multifunction controller using OrCAD.CAE Techniques. Rzeszów, 1994, 215-226.
 4. Z. Świder, L. Trybus, M. Śnieżek: Two channel temperature controller for buildings. 3rd IEEE Conference on Control Applications. Glasgow, August 1994, 21-26.
 5. L. Trybus, Z. Świder, M. Śnieżek: Rozproszone systemy automatyki małych i średnich instalacji. XII Krajowa Konferencja Automatyki. Gdynia, wrzesień 1994, 18-27.
 6.  L. Trybus, M. Śnieżek, Z. Świder: Redundancja urządzeń automatyki realizowana za pomocą kanału komunikacyjnego. XII KKA. Gdynia, wrzesień 1994, 289-296.
 7. Z. Świder, L. Trybus, M. Śnieżek: Dwukanałowy sterownik węzła cieplnego z samonastrajaniem. XII KKA. Gdynia, wrzesień 1994, 315-322.
 8. L. Trybus, Z. Świder, M. Śnieżek: Specyfika rozproszonych systemów automatyki z urządzeniami krajowymi. III Konferencja Naukowa "Teoria Sterowania i Optymalizacji Ciągłych układów Dynamicznych i Procesów Dyskretnych" Mądralin, listopad 1994.
 9. Z. Świder, M. Śnieżek, W. Halang, L. Trybus: Architektura sterownika bezpiecznego. III Konferencja Naukowa TSiOCUDiPD, Mądralin, listopad, 1994, 1-8.
 10. W. Halang, Soon-Key Jung, M. Śnieżek: A Real-Time Computer Architecture for Applications with High Safety and Predictability Requirements. First International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications, Seoul, December 14-16, 1994.
 11. M. Trybus, M. Śnieżek, Z. Świder: Redundant Controller Triggered with a Communication Channel. High Integrity Programmable Electronic Systems. Dagstuhl-Seminar-Report, February, 1995.
 12. M. Śnieżek: Zastosowanie sterownika wielofunkcyjnego PSW-8 w laboratorium automatyzacji procesów chemicznych. V Krajowa Konferencja mCE-5 Mikrokomputery w edukacji. Zakopane, czerwiec 1995.
 13. Wiktorowicz K., Świder Z., Śnieżek M.: Regulator rozmyty jako blok funkcyjny sterownika PSW-8. KNT - Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice. Poznań/Kiekrz, kwiecień 1996, str. 157-160.
 14. Śnieżek M., Świder Z.: Architektura sterownika o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. I KKNT. Diagnostyka Procesów Przemysłowych. Warszawa, czerwiec 1996, str. 155-158.
 15. Śnieżek M., Völker N.: Formalna weryfikacja oprogramowania dla sterownika logicznego o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. XXV Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki. Zakopane, wrzesień 1996, str. 111-112.
 16.  Halang W., Śnieżek M, Trybus L.: An Industrial Programmable Logic Controler with Fail Safe Behaviour. 12 Internationale Mittweidaer Fachtagung - Innovative Technologien. Mittweida, listopad 1996, str. 33-42.
 17. Śnieżek M.: Realizacja Master-Procesora dla sterownika logicznego o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, KNT Automatyzacja - Nowości i Perspektywy Automation ’97, Warszawa, marzec 1997, str. 233-240
 18. Śnieżek M.: Application of the Xilinx FPGA Devices to Synthesis Programmable Logic Controller with Fail-Safe Behaviour. International Conference Programmable Devices and Systems PDS ‘98. Gliwice, luty 1998.
 19. Śnieżek M.: A Programmable logic controller for safety related applications. IFAC Conference on New Technologies for Computer Control. Hong Kong, listopad 2001, pp. 572-577.
 20. Zalewski J., Trawczyński D., Sosnowski J., Kornecki A., Śnieżek M.: Safety Issues in Avionics and Automotive Databuses. 16th IFAC World Congress in Prague. Praga, lipiec 2005, Tu-A15-TO/3
 21. Halang W., Śnieżek M.: A safe programmable electronic system. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, PAN, Vol. 58, No. 3, 2010, pp. 423-434.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję